MENU (C) (3)

Bloody Samaritan - Ayra Starr 「Текст」 - Превод на српском

London (London) I'm feeling vibes on vibes
I'm a ticking dynamite
I'll blow your candlelight
You know I'm just that type

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Bloody Samaritan - Ayra Starr 「Текст」

London (London) I'm feeling vibes on vibes
I'm a ticking dynamite
I'll blow your candlelight
You know I'm just that type
No oh, dem no fit kill my vibe (No, no)
Dem no fit kill my vibe
Dem no fit kill
Dem no fit kill
Dem no fit kill my—

[Verse 1]
A wise man said, "Follow the stars"
There you shall find a piece of advice


If you hate your enemies, enemies shine
If you're not a friend of me, enter the light
Cause you can never kill my vibe
Got here with no sacrifices
Everything once taken, still had to make it
Vibe killer, me I no go take shit (Ayy)

[Chorus]
Vibe killer, bloody Samaritan
Protect my energy from your bad aura
Na my pastor say I be my healer
Everything I desire, I go receive
My rhythm, flow like a river
If you get yawa, come on, go and sit down


I go just para, comot my jigga
I go just dey, follow my dreams

[Post-Chorus]
I'm feeling vibes on vibes (I'm feeling vibes)
I'm a ticking dynamite (I'm a tickin' dyn—)
I'll blow your candlelight (I'll blow your can—)
You know I'm just that type (That type)
No oh, dem no fit kill my vibe
Dem no fit kill my vibe
You no fit kill
You no fit kill
You no fit kill my vibe


[Verse 2]
I see you watching my stories
I see you gauging my lifestyle
I see you watching my movements
This bad bitch bad every day (This bad bitch bad every day)
I no dey look your face
Badman bad everyday
Get on your knees and pray
Til you regain your faith

[Chorus]
Vibe killer, bloody Samaritan
Protect my energy from your bad aura
Na my pastor say I be my healer


Everything I desire, I go receive
My rhythm, flow like a river
If you get yawa, come on, go and sit down
I go just para, comot my jigga
I go just dey, follow my dreams

[Post-Chorus]
I'm feeling vibes on vibes (I'm feeling vibes)
I'm a ticking dynamite (I'm a ticking dyn—)
I'll blow your candlelight (I'll blow your can—)
You know I'm just that type (That type)
No oh, dem no fit kill my vibe
Dem no fit kill my vibe (Oh, oh, oh, oh, oh, oh-ah)
You no fit kill


You no fit kill
You no fit kill my vibe


Bloody Samaritan - Ayra Starr 「Текст」 - Превод на српском


Лондон (Лондон) Осећам вибрације на вибрацијама
Ја сам откуцавам динамит
Разнећу ти свећар
Знате да сам само тај тип
Не ох, нема фит убити моју вибрацију (не, не)
ДЕМ НО ФИТ Убиј моју вибрацију
ДЕМ НО ФИТ Убиј
ДЕМ НО ФИТ Убиј
Нема фит убити ми-

[Стих 1]


Мудри човек је рекао: "Пратите звезде"
Тамо ћете наћи савете
Ако мрзите своје непријатеље, непријатељи сјају
Ако ниси ме пријатељ, уђите у светло
Јер никад не можеш убити моју вибрацију
Стигао је овде без жртве
Све је једном узело, још увек морало да то успе
Вибе убица, ја не идем срање (аии)

[Припев]
ВИБЕ убица, крвави Самаритан
Заштитите моју енергију од ваше лоше ауре
На мој пастор каже да сам мој исцелитељ
Све што желим, идем да примим


Мој ритам, тече попут реке
Ако добијете Иава, хајде, иди и седи доле
Идем само пар, комичим свој јигга
Идем само деи, следим своје снове

[Пост-хор]
Осећам вибрације на вибрацијама (осећам се вибрације)
Ја сам типљење динамита (Ја сам у кршењу "дин-)
Разнећу ти свећа (разнијет ћу вам канту-)
Знате да сам само тај тип (тај тип)
Не ох, нема фит убити моју вибрацију
ДЕМ НО ФИТ Убиј моју вибрацију
Не убијате се
Не убијате се


Ти не одговараш моју вибрацију

[Стих 2]
Видим да гледате моје приче
Видим да ме прорачујем мој животни стил
Видим да гледате моје покрете
Ова лоша кучка сваки дан је сваки дан (ова лоша кучка сваки дан)
Ја не изгледам твоје лице
БАДМАН БАД СВАКО ДАНА
Иди на колена и моли се
Док не повратите своју веру

[Припев]
ВИБЕ убица, крвави Самаритан


Заштитите моју енергију од ваше лоше ауре
На мој пастор каже да сам мој исцелитељ
Све што желим, идем да примим
Мој ритам, тече попут реке
Ако добијете Иава, хајде, иди и седи доле
Идем само пар, комичим свој јигга
Идем само деи, следим своје снове

[Пост-хор]
Осећам вибрације на вибрацијама (осећам се вибрације)
Ја сам откуцавам динамит (ја сам откуцаја дин-)
Разнећу ти свећа (разнијет ћу вам канту-)
Знате да сам само тај тип (тај тип)
Не ох, нема фит убити моју вибрацију


ДЕМ НО ФИТ Убиј моју вибрацију (Ох, ох, ох, ох, ох, ох-ах)
Не убијате се
Не убијате се
Ти не одговараш моју вибрацијуLyrics by Sanderlei

#sanderlei