MENU (C)

The Twelve Days of Christmas 「Текст」 - Превод на српском

[Verse 1]
On the first day of Christmas, my true love sent to me
A partridge in a pear tree

#sanderlei #TheTwelveDaysofChristmas #ChristmasSong #lyrics #TikTok #REMIX


The Twelve Days of Christmas 「Текст」

[Verse 1]
On the first day of Christmas, my true love sent to me
A partridge in a pear tree

[Verse 2]
On the second day of Christmas, my true love sent to me
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 3]
On the third day of Christmas, my true love sent to me
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 4]
On the fourth day of Christmas, my true love sent to me
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 5]
On the fifth day of Christmas, my true love sent to me
Five golden rings
Four calling birds
Three french hensTwo turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 6]
On the sixth day of Christmas, my true love sent to me
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 7]
On the seventh day of Christmas, my true love sent to me


Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 8]
On the eighth day of Christmas, my true love sent to me
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings


Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 9]
On the ninth day of Christmas, my true love sent to me
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens


Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree

[Verse 10]
On the tenth day of Christmas, my true love sent to me
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and


A partridge in a pear tree

[Verse 11]
On the eleventh day of Christmas, my true love sent to me
Eleven pipers piping
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens
Two turtle doves, and


A partridge in a pear tree

[Verse 12]
On the twelfth day of Christmas, my true love sent to me
Twelve drummers drumming
Eleven pipers piping
Ten lords a-leaping
Nine ladies dancing
Eight maids a-milking
Seven swans a-swimming
Six geese a-laying
Five golden rings
Four calling birds
Three french hens


Two turtle doves, and
A partridge in a pear tree


The Twelve Days of Christmas 「Текст」 - Превод на српском


[Стих 1]
Првог дана Божића, моја права љубав ми је послала
Јаребиј у дрвету крушке

[Стих 2]
Другог дана Божића, моја права љубав ми је послала
Две голубове корњаче и
Јаребиј у дрвету крушке

[Стих 3]
Трећег дана Божића, моја права љубав ми је послала


Три француске кокошке
Две голубове корњаче и
Јаребиј у дрвету крушке

[Стих 4]
Четвртог дана Божића, моја права љубав ме послала
Четири зоне птице
Три француске кокошке
Две голубове корњаче и
Јаребиј у дрвету крушке

[Стих 5]
Петог дана Божића, моја права љубав ме послала
Пет златних прстенова


Четири зоне птице
Три француске кокошке
Две голубове корњаче и
Јаребиј у дрвету крушке

[Стих 6]
Шести дан Божића моја права љубав ми је послала
Шест гусака а-полагања
Пет златних прстенова
Четири зоне птице
Три француске кокошке
Две голубове корњаче и
Јаребиј у дрвету крушке


[Стих 7]
Седмог дана Божића моја права љубав ме послала
Седам лабудова А-пливање
Шест гусака а-полагања
Пет златних прстенова
Четири зоне птице
Три француске кокошке
Две голубове корњаче и
Јаребиј у дрвету крушке

[Стих 8]
Осми дан Божића, моја права љубав је послала мени
Осам слушкиње А-Млека
Седам лабудова А-пливање


Шест гусака а-полагања
Пет златних прстенова
Четири зоне птице
Три француске кокошке
Две голубове корњаче и
Јаребиј у дрвету крушке

[Стих 9]
На деветом дану Божића, моја права љубав ме послала
Девет дама плеше
Осам слушкиње А-Млека
Седам лабудова А-пливање
Шест гусака а-полагања
Пет златних прстенова


Четири зоне птице
Три француске кокошке
Две голубове корњаче и
Јаребиј у дрвету крушке

[Стих 10]
Десети дан Божића моја права љубав ми је послала
Десет лордова А-скок
Девет дама плеше
Осам слушкиње А-Млека
Седам лабудова А-пливање
Шест гусака а-полагања
Пет златних прстенова
Четири зоне птице


Три француске кокошке
Две голубове корњаче и
Јаребиј у дрвету крушке

[Стих 11]
Једанаестог дана Божића, моја права љубав ме послала
Једанаест пипери цевовода
Десет лордова А-скок
Девет дама плеше
Осам слушкиње А-Млека
Седам лабудова А-пливање
Шест гусака а-полагања
Пет златних прстенова
Четири зоне птице


Три француске кокошке
Две голубове корњаче и
Јаребиј у дрвету крушке

[Стих 12]
На дванаестог дана Божића, моја права љубав је послала мени
Дванаест бубњара бубњара
Једанаест пипери цевовода
Десет лордова А-скок
Девет дама плеше
Осам слушкиње А-Млека
Седам лабудова А-пливање
Шест гусака а-полагања
Пет златних прстенова


Четири зоне птице
Три француске кокошке
Две голубове корњаче и
Јаребиј у дрвету крушкеSanderlei Sanderlei

#sanderlei