MENU (C)

The Happiest Girl - BLACKPINK 「Текст」 - Превод на српском

Don't hold my hand, don't beg me back
Don't say that we'll make it through this
If I'm so beautiful, then why?
The doors we slammed, the plates we smashed

#BLACKPINK #lyrics #블랙핑크 #sanderlei #TikTok #REMIX


The Happiest Girl - BLACKPINK 「Текст」

Don't hold my hand, don't beg me back
Don't say that we'll make it through this
If I'm so beautiful, then why?
The doors we slammed, the plates we smashed
Echo with the sound of madness
I can't remember why we try

[Pre-Chorus: Jisoo]
My heart only wants you
The moment you say no
[Chorus: Lisa, Jisoo, Jennie]
But tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it doesn't matter


Tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it never happened
I can stop the tears if I want to
I can stop the tears if I want to
I can stop thе tears if I want to
But tonight, I'll be the happiеst girl in the world
You'll see like it never happened

[Verse 2: Rosé, Lisa]
Don't make us saints, we're wards of pain
The past and a perfect picture
There's no one else to blame this time
Don't change the truth, we can't undo
The high we chase, steal the crash, no


You're not the one who gets to cry

[Pre-Chorus: Jisoo]
My heart only wants you
The moment you say no

[Chorus: Jennie, Jisoo, Rosé]
But tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it doesn't matter
Tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it never happened
I can stop the tears if I want to
I can stop the tears if I want to
I can stop the tears if I want to


But tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it never happened
[Bridge: Lisa, Jisoo]
All it takes is a smooth pop of a bottle top
To fix a heart, a broken heart, baby
All it takes is a little rollin' paper
Take us to the start, go back to the start

[Chorus: Rosé, Jisoo, Jennie]
But tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it doesn't matter
Tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it never happened
I can stop the tears if I want to


I can stop the tears if I want to
I can stop the tears if I want to
But tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it never happened


The Happiest Girl - BLACKPINK 「Текст」 - Превод на српском


Не држи ме за руку, немој ме молити назад
Немојте рећи да ћемо то успети кроз ово
Ако сам тако лепа, зашто онда?
Врата коју смо заглишили, плоче које смо разбили
Одјек са звуком лудила
Не могу се сетити зашто покушавамо

[Пре-Цхорус: Јисоо]
Моје срце вас само жели


Оног тренутка када кажете не
[Цхорус: Лиса, Јисоо, Јенние]
Али вечерас ћу бити најсрећнија девојка на свету
Видећете као да то није важно
Вечерас ћу бити најсрећнија девојка на свету
Видећете као да се то никада није догодило
Могу да зауставим сузе ако то желим
Могу да зауставим сузе ако то желим
Могу да зауставим сузе ако желим
Али вечерас, ја ћу бити срећна девојка на свету
Видећете као да се то никада није догодило

[Стих 2: Росе, Лиса]
Немојте нас чинити свецама, ми смо одјечене болове


Прошлост и савршена слика
Овај пут не постоји нико други
Не мењајте истину, не можемо поништити
Високо потјерамо, украдем судар, не
Ниси тај који се плаче

[Пре-Цхорус: Јисоо]
Моје срце вас само жели
Оног тренутка када кажете не

[ЦХОРУС: Јенние, Јисоо, Розе]
Али вечерас ћу бити најсрећнија девојка на свету
Видећете као да то није важно
Вечерас ћу бити најсрећнија девојка на свету


Видећете као да се то никада није догодило
Могу да зауставим сузе ако то желим
Могу да зауставим сузе ако то желим
Могу да зауставим сузе ако то желим
Али вечерас ћу бити најсрећнија девојка на свету
Видећете као да се то никада није догодило
[Бридге: Лиса, Јисоо]
Све што је потребно је глатко поп боце
Поправити срце, сломљено срце, душо
Све што је потребно је мало роллин 'папир
Одведите нас до почетка, вратите се на почетак

[ЦХОРУС: Росе, Јисоо, Јенние]
Али вечерас ћу бити најсрећнија девојка на свету


Видећете као да то није важно
Вечерас ћу бити најсрећнија девојка на свету
Видећете као да се то никада није догодило
Могу да зауставим сузе ако то желим
Могу да зауставим сузе ако то желим
Могу да зауставим сузе ако то желим
Али вечерас ћу бити најсрећнија девојка на свету
Видећете као да се то никада није догодилоBLACKPINK - Shut Down (Lyrics) - Translation's Links

#sanderlei